Đóng
13Tháng 9

Cách tính trọng lượng thể tích trong chuyển phát nhanh

Theo quy định chung của ngành vận tải/ chuyển phát nhanh trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, người ta tính cước phí vận chuyển dựa trên cơ sở trọng lượng thực tế và trọng lượng thể tích của bưu kiện đó.

Cơ sở của cách tính này được giải thích trên thực tế là khoang chuyên chở hàng hóa của các phương tiện vận tải là có giới hạn.
Trong cùng một không gian hữu hạn đó, việc chuyển phát các hàng hóa có trọng lượng thể tích lớn hơn (trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thực) sẽ lấy đi cơ hội để chuyển phát nhiều hơn các hàng hóa có trọng lượng thể tích nhỏ hơn trọng lượng thực

Trọng lượng theo thể tích/trọng lượng theo kích thước, được tính và so sánh với trọng lượng thực tế của lô hàng, số nào lớn hơn sẽ được sử dụng để tính toán chi phí vận chuyển.

**Tính theo trọng lượng thực tế : hàng hoá/ bưu gửi sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế

**Tính theo trọng lượng thể tích / trọng lượng theo kích thước : hàng hoá/bưu gửi sẽ được xác định trọng lượng tính cước dựa trên, việc quy đổi từ kích thước các chiều của hàng hoá bưu gửi đó.

Theo quy định của Hiệp hội vận tải Hàng Không Quốc Tế IATA quy định và được các thành viên công nhận về cách tính cân nặng thể tích như sau:

1-Cách tính trọng lượng thể tích chuyển phát nhanh Quốc Tế:

Trọng Lượng bưu gửi = chiều dài (cm) x chiều rộng (cm) x chiều cao (cm) = kg
5.000

2-Cách tính trọng lượng thể tích chuyển phát nhanh Trong Nước:

Trọng Lượng bưu gửi = chiều dài (cm) x chiều rộng (cm) x chiều cao (cm) = kg
6.000

3-Cách tính trọng lượng thể tích chuyển phát đường bộ, đường sắt:

Trọng Lượng bưu gửi = chiều dài (cm) x chiều rộng (cm) x chiều cao (cm) = kg
3.000

Chuyển phát nhanh Logiworld Express khuyến khích quý khách hàng sử dụng bao bì đóng gói sao cho hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thể tích của kiện hàng để tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Những quy định cần biết Liên quan