Đóng

Hỗ trợ

25Tháng 11
Delivery concept. Boxes on pallet in the warehouse. 3d

Quy định gửi hàng

Vì mỗi loại hàng gửi khác nhau sẽ có yêu cầu về đóng gói, bảo quản, vận chuyển và giao- phát khác nhau. Nên Quý khách cần nắm được các thông tin này với Logiworld Express trước khi gửi hàng. […]

admin