Đóng
15Tháng 9

Quy Trình Hàng Nhập FCL

Logiworld xin giới thiệu bài viết về quy trình hàng nhập FCL. Logiworld hy vọng bài viết bên dưới sẽ giúp ích được cho quý độc giả.

1/ Nhận chứng từ của đại lý gửi về qua fax hoặc email

Chứng từ thông thường gồm MBL, HBL, Attached list, Debit note hoặc Credit note cùng những chứng từ khác (nếu có)

2/ Kiểm tra:

  • Tính hợp lệ của chứng từ (số kiện, số ký, số khối, tên người nhận hàng…) nếu có sai sót hoặc thắc mắc thì hỏi đại lý và yêu cầu đại lý chỉnh sửa lại.
  • Kiểm tra Cước vận tải quốc tế trên MBL va HBL la “prepaid term” hay “collect term”
  • Kiểm tra debit note/credit note -> Nếu đúng thì chuyển vào cho kế toán kèm theo HBL va MBL. Nếu sai thì yêu cầu đại lý chỉnh sửa lại.
  • Kiểm tra xem có mail xác nhận đồng ý giao hang / điện giao hàng/ telex release của hãng tàu hay người xuất hàng hay chưa?
  • Theo dõi để có thông tin ngày, giờ tàu cập cảng kịp thời

3/ Trả lời email cho đại lý xác nhận đã nhận được chứng từ, thông báo cho đại lý nếu chứng từ có sai sót. Nếu MBL vẫn chưa được telex release thì phải yêu cầu đại lý làm điện giao hàng/telex release hàng ngay.

4/ Gửi attached sheet cho hãng tàu hoặc co-loader

Đóng dấu fax out, điền ngày giờ vào, xác nhận lại với hãng tàu hoặc co-loader, ghi lại tên người nhận.

5/ Kiểm tra ngày tàu đến với hãng tàu/co-loader

6/ Nhận giấy báo nhận hàng từ hãng tàu/co-loader.

Nếu gần đến ngày tàu đến mà vẫn chưa nhận được thông báo hàng đến từ hãng tàu/co-loader thì phải gọi điện cho hãng tàu/co-loader để kiểm tra.

Giấy báo nhận hàng phải nhận trước ngày tàu đến 01 ngày.

7/ Kiểm tra giấy báo nhận hàng của hãng tàu/co-loader xem các chi phí có hợp lệ hay không.

Nếu không phải hỏi lại hãng tàu/co-loader.

Nếu không giải quyết được thì báo cho đại lý.

8/ Lập giấy báo hàng đến gửi cho khách hàng

Gửi và xác nhận lại với khách hàng

Ghi rõ tên người nhận và đóng dấu Fax out.

9/ Lập lệnh giao hàng cho khách.

11/ Giao chứng từ cho khách hàng

Lưu ý: người đại diện lấy chứng từ phải có giấy giới thiệu của Công ty

Thu lại HBL gốc hoặc HBL có ký hậu của Ngân hàng trong trường hop HBL là HBL gốc hoặc ký hậu

Chú ý khách hàng đã thanh toán tất cả các phí liên quan mới giao chứng từ giao hàng

Trường hợp nào đặc biệt thì kiểm tra lại với người quản lý trước khi giao hàng cho khách mà chưa thanh toán.

12/ Gửi mail xác nhận lại với đại lý là hoàn thành việc giao chứng từ lấy hàng cho người nhận hàng

13/ Nếu có những vấn đề gì phát sinh khi hàng đến

Ví dụ: thiếu hàng, gửi nhầm hàng, gửi nhầm cảng… phải báo cho đại lý và khách hàng để cùng giải quyết.

 

Quy định về các dịch vụ vận chuyển Liên quan