Đóng

Chuyển phát nhanh

22Tháng 11
expresservice_01

Chuyển phát nhanh nội địa

Chuyển phát nhanh là việc thực hiện một, một số hay tất cả các công đoạn từ thu gom, chia chọn, vận chuyển cho đến việc phát bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và […]

admin

22Tháng 11
1

Chuyển phát nhanh quốc tế

Chuyển phát nhanh là hình thức vận chuyển giao nhận tận nơi, tức là nhận hàng tại địa chỉ người gửi và phát hàng tại địa chỉ người nhận. Theo kinh nghiệm trong ngành vận chuyển quốc tế, hàng hóa […]

admin