Cách tính trọng lượng thể tích trong chuyển phát nhanh

Theo quy định chung của ngành vận tải/ chuyển phát nhanh trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, người ta tính cước phí vận chuyển dựa trên cơ sở trọng lượng thực tế và […]

admin