Chính sách riêng tư

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại website Logiworld.vn chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây. 2. SỬ DỤNG THÔNG TIN Logiworld.vn chỉ dùng […]

admin