VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

Vận tải đường biển quốc tế (International Sea Freight hay Ocean Freight) là hình thức vận chuyển xuất hiện khá sớm so với các hình thức vận tải khác. Không phải ngẫu nhiên mà khối lượng hàng hóa vận chuyển […]

admin Vận chuyển đường biển